RoiMeloo keskustelupalsta

Syyskokous

Started by Sirke, 07 October, 2019, 19:57

Previous topic - Next topic

Linked Events

  • Syyskokous
    ()
    Pilke

Sirke

07 October, 2019, 19:57 Last Edit: 07 October, 2019, 20:19 by Sirke
Tervetuloa Rovaniemen melojien syyskokoukseen Tiedekeskus Pilkkeeseen torstaina 24.10 klo 17:30.

Kokouksen asialistalle on taas kertynyt kaikenlaista jännää. Tule paikan päälle kuulemaan mm. ensi kevään koskimelonnan SM-kisaprojektista ja vaikuttamaan tuleviin kalustohankintoihin. Lisäksi haussa on jos jonkinlaista vastaavaa. Ainakin sihteerin, rahastonhoitajan ja avainvastaavan pestit kaipaavat uutta tekijää. Kokouksen asialistan löydät viestin lopusta.

Seuramme on tänäkin kesänä kasvattanut jäsenmääräänsä tuntuvasti ja uudet innostuneet jäsenet ovat tuoneet mukanaan lisää intoa tekemiseen ja mukavaa seurahenkeä. Toivottavasti mahdollisimman moni, niin uusi kuin vanhakin jäsen, pääsee osallistumaan kokoukseen, niin saamme yhdessä kehitettyä seurasta juuri meidän näköisemme.Rovaniemen Melojien syyskokous                                                       

Esityslista
 

1.    Kokouksen avaus
 

2.    Valitaan kokousvirkailijat

a.    Puheenjohtaja

b.    Sihteeri

c.     Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 

3.    Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 
4.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

 
5.    Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio


6.    Valitaan seuran johtokunnalle puheenjohtaja, joka toimii samalla seuran puheenjohtajana


7.    Valitaan seuran johtokuntaan puheenjohtajan lisäksi 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä

 
8.    Valitaan toiminnantarkastajat (2) ja heille varatoiminnantarkastajat

a.    Varsinaiset toiminnantarkastajat

b.    Varatoiminnantarkastajat


9.    Valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt

a.    Vajamestari

b.    Kalustovastaava

c.    Retkivastaava

d.    Avainvastaava

e.    Turvallisuusvastaava

f.    Webmaster

10. Päätetään jäsen- ja muista maksuista

Johtokunta esittää:

a.    Aikuisten jäsenmaksu kaudelle 2020 on 65 euroa ja liittymismaksu 10 euroa. Perhejäsenmaksu poistetaan ja sen tilalla peritään alle 18 vuotiailta 15 euron jäsenmaksu. Loppuvuodesta ei anneta alennuksia jäsenmaksuista.

b.    Peruskurssimaksu on 90 euroa ja koskimelonnan kurssimaksu (vain jäsenille) 60 euroa.

c.     Avainpanttimaksu korotetaan 40 euroon.

d.    Kajakinsäilytysmaksu on 50 euroa, kattaen touko-syyskuun, riippumatta säilytyksen kestosta.


11. Jäsenliittojen kokousedustajat

12.    Erotetaan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet

13.    Muut esille tulevat asiat

a.    Tilinkäyttöoikeuksien muutokset

b.    Koskimelonnan SM-kisat 30.-31.5.2020. Johtokunta ehdottaa, että tapahtumaan budjetoidaan noin 1000 euroa.

c.     Melontaohjaajakurssi 14.-17.5.2020. Johtokunta ehdottaa, että kurssimaksu maksetaan niille seuran jäsenille, jotka sitoutuvat vetämään melontakursseja esim. 5 kertaa.

d.    Mark Hirst järjestänee WRT-Rec -kurssin 23.-24.5.2020.

e.    Seuratyöstä maksettavat palkkiot. Johtokunta ehdottaa, että palkkiojärjestelmä joko a) säilytetään entisellään, b) muutetaan kattamaan myös johtokuntatyö tai c) palkkioista luovutaan kokonaan.

f.     Johtokunta on tarkentanut seuran käytäntöjä mm. jäseneksi liittymisen, kajakkipaikkojen vuokrauksen, avainten takaisinperinnän ja jäsenmaksujen laskutuksen suhteen. Näistä lyhyt esitys.

g.    Mahdolliset kalustohankinnat.

h.    Pikkujoulut 23.11.2019 Ketapirtillä.

i.    Hallikausi Vesihiidessä 2.11.2019-26.4.2020. Mahdollisia kiinnioloja joulun aikaan.


14.    Kokouksen päättäminen